Czy po dokonaniu rejestracji mogę zmienić dane osobowe?

Należy pamiętać, że nie ma możliwości późniejszej zmiany podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, waluta konta Coral oraz ustawienia krajowe. Coral stawia na pierwszym miejscu wiarygodność i uczciwość. Pozostałe dane można edytować także po dokonaniu rejestracji.
W wyjątkowych przypadkach Coral weryfikuje i akceptuje zmianę podstawowych danych po przedłożeniu odpowiednich dokumentów.