Czy istnieje limit wpłaty?

 Każdy użytkownik ma wgląd do swojego limitu wpłat na swoim koncie. Firma zastrzega sobie możliwość sprawdzenia limitu użytkownika i jego zmiany w dowolnym czasie, jeżeli jest to konieczne. Przeznaczone do wypłaty wygrane kwoty zostają uwzględnione przy określaniu osobistych limitów, kiedy to dopuszczona kwota wpłaty zostanie zwiększona o sumę wszystkich wypłat dokonanych w przeciągu ostatnich 30 dni. Użytkownik sam może zmienić standardowy limit wpłat. W takim przypadku limit wpłaty zostaje określony przez użytkownika i może zostać zmieniony, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto użytkownik, po uprzedniej rozmowie z Działem ds. finansów, może otrzymać osobisty limit wpłat, który jest wyższy od standardowego limitu. Jednak w takim przypadku firma zastrzega sobie prawo w każdej chwili do obniżenia tak ustalonego limitu do poziomu standardowego limitu wpłat.